Thế hệ xanh

CẦU CHÌ ĐIỆN – LEGRAND 402332

  • 451,700 VNĐ
Thông số kỹ thuật
MCBs RX3 3P C6 6000, khả năng cắt ngăn mạch
Hỗ trợ trực tuyến