Thế hệ xanh
 • ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN – 59061 PHILIPS 9W

  799,000

  Nằm trong dòng sản phẩm chiếu sáng thông minh thế hệ mới của Philips, sản phẩm đèn Essential Downlight Led Philips 90112 10W có sử dụng romote điều khiển và có chức năng điều chỉnh ánh sáng

 • Đèn Âm Trần Vuông Philips- DN027B 15W LED12 L150

  311,000 233,250

  Đèn Led downlight 15W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 15W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Âm Trần Vuông Philips- DN027B 11W LED9 L150

  302,000 226,500

  Đèn Led downlight 11W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 11W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Âm Trần Vuông Philips-DN027B 11W LED9 L125

  239,000 179,250

  Đèn Led downlight 11W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 11W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Âm Trần Vuông Philips-DN027B 7W LED6 L125

  219,000 164,250

  Đèn Led downlight 7W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 7W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Âm Trần Vuông Philips-DN027B 7W LED6 L100

  192,000 144,000

  Đèn Led downlight 7W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 7W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Led Âm Trần Vuông Philips-DN027B 4W LED3 L100

  178,000 133,500

  Đèn Led downlight 4W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 4W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Led Âm Trần Philips-DN027B 20W LED20 D200

  437,000 327,750

  Đèn Led downlight 20W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 20W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Âm Trần Philips- DN027B 18W LED15 D175

  364,000 273,000

  Đèn Led downlight 18W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 18W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Led Âm Trần Philips-DN027B 15W LED12 D150

  296,000 222,000

  Đèn Led downlight 15W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 15W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Âm Trần Philips-DN027B 11W LED9 D125

  235,000

  Đèn Led downlight 11W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 11W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Led Âm Trần Philips-DN027B 7W LED6 D90

  183,000 137,250

  Đèn Led downlight 7W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 7W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn Led Âm Trần Philips-DN027C 11W Tròn

  302,000 226,500

  Đèn Led downlight 11W DN027C Led Nổi Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 11W DN027C Led Nổi Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư

 • Đèn Âm Trần Philips – DN027B 7W LED 6 D125

  204,000 153,000

  Đèn Led downlight 7W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 7W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

 • Đèn âm trần Led Philips DN027B 4W LED3 D90

  151,000 113,250

  Đèn Led downlight 4W DN027B Philips hội tụ đủ mọi yếu tố của một dòng sản phẩm chiếu sáng không gian cao cấp, sản phẩm có cường độ ánh sáng tốt, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Cùng với mẫu mã và chất lượng theo thời gian đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

  Đèn Led downlight 4W DN027B Philips có thể bố trí cho nhiều không gian, tuy không thể lắp đặt cho các không gian đặt biệt nhưng mọi không gian văn phòng, cửa hàng, showroom, nhà phố, shop, ngân hàng, hotel… tất cả đều có thể sử dụng sản phẩm.

  Việc còn lại là tính toán cho hợp để cho việc phối hợp giữa không gian và số lượng sản phẩm thật khớp để ánh sáng vửa đủ mà lại mang lại lợi ích kinh tế cao cho việc đầu tư.

   

 • Đèn âm trần 59528 MARCASITE 150 SQ 14W Philips

  279,000 209,250

  Đèn Led downlight đường kính lớn 14W MARCASITE 59528 Philips là dòng thế hệ tiếp theo của dòng đèn Led của Philips, sự phát triển là điều bắt buộc và sản phẩm của chúng ta ra đời giúp người tiêu dùng, khách hàng có thêm nhiều sự lựa chôn với giá thành cực kỳ cạnh tranh và kinh tế.

  Dòng sản phẩm MARCASITE Philips có 2 dạng vuông và tròn với mức công suất rộng và kích thước đa dạng giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Ngoài ra thì giá thành cũng được điều chỉnh lại hợp lý hơn, đôi khi nó còn thấp hơn nhiều dòng sản phẩm trong nước. Sản phẩm được nhập khẩu 100%  với công nghệ Châu Âu tiên tiến nhất giúp cho chất lượng sản phẩm đạt được giá trị sử dụng cao nhất.

  Ngoài ra, dòng sản phầm mới này với thiết kế dạng mỏng điện áp rộng, dễ dàng lắp đặt. độ sáng cao không có hiện tượng nhấp nháy. Siêu mỏng chĩ với 25mm, ánh sáng êm dịu bảo vệ mắt

 • Đèn âm trần 59527 MARCASITE 125 SQ 12W Philips

  229,000 171,750
  Đèn Led downlight luôn được nhiều người quan tâm, ưa thích và sử dụng nhiều. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dòng sản phẩm Led downlight mới sau đây nhé!

  Sau dòng sản phẩm đèn Led downlight DN024B Philips, nhà sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đã cho ra đời dòng sản phẩm đèn Led downlight 12W MARCASITE 59527 Philips. Sự ra đời của sản phẩm mới là một quy luật tất yếu trên nền kinh tế thị trường, vì vậy việc ra đời sản phẩm mới lần này cũng không có gì quá ngạc nhiên đúng không nào?

  Dòng sản phẩm MARCASITE Philips hiện nay có 2 kiểu dáng trên thị trường đó là dạng tròn và vuông với mức công suất lớn. Sản phẩm được sản xuất 100% bằng công nghệ Châu Âu tiên tiến vì vậy đây là một sản phẩm có chất lượng cao. Là một sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài tuy nhiên giá thành của nó lại thấp hơn một số dòng sản phẩm hiện tại trong nước, quá tuyệt đúng không nào?

  ĐIỂM MẠNH SẢN PHẨM

  1.   Đèn Led downlight 12W MARCASITE 59527 Philips vẫn được thiết kế với tông màu trắng hiện đại, tinh tế. Ngoài ra, cấu tạo của đèn có tay đèn và domino điện nguồn.

  2.     Sản phẩm với tính thẩm mỹ rất cao, phạm vi chiếu sáng rộng và có góc chiếu tương đối giúp cho việc thiết kế, lắp đặt đơn giản hơn rất nhiều.

  3.     Sản phẩm được thiết kế và làm mới với độ dày mỏng hơn, giúp đèn đem lại tính thẩm mỹ cao hơn. Hơn thế nữa, đèn được thiết kế mới nhằm giúp người tiêu dùng dễ lựa chọn sản phẩm hơn.

  4.     Đèn Led downlight 12W MARCASITE 59527 Philips có mức công suất là 12W, đây là một mức công suất cao hơn một số dòng sản phẩm trong nước. Tuy vậy nhưng giá thành của nó vẫn ở một mức giá ưu đãi, hợp lý với túi tiền của người tiêu dùng.

  ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

  1.     Đèn Led downligh 12W MARCASITE 59527 Philips là mẫu đèn downlight tròn có 3 tông màu truyền thống bạn có thể thoải mái lựa chọn.

  2.     Sản phẩm rất dễ sử dụng, lắp đặt và tháo dỡ bạn chỉ cần một thao tác đơn giản đó là đấu điện vào là đèn có thể hoạt động.

  3.     Đèn Led downlight 12W MARCASITE 59527 Philips là một sản phẩm có giá trị cao về chất lượng cũng như nhiều mặt khác. Đây là một sản phẩm bạn có thể ứng dụng rộng rãi từ lĩnh vực dân dụng đến công nghiệp.

 • Đèn âm trần 59526 MARCASITE 100 SQ 9W Philips

  179,000 134,250
  Đèn Led downlight luôn được nhiều người quan tâm, ưa thích và sử dụng nhiều. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dòng sản phẩm Led downlight mới sau đây nhé!

  Sau dòng sản phẩm đèn Led downlight DN024B Philips, nhà sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đã cho ra đời dòng sản phẩm đèn Led downlight 9W MARCASITE 59526 Philips. Sự ra đời của sản phẩm mới là một quy luật tất yếu trên nền kinh tế thị trường, vì vậy việc ra đời sản phẩm mới lần này cũng không có gì quá ngạc nhiên đúng không nào?

  Dòng sản phẩm MARCASITE Philips hiện nay có 2 kiểu dáng trên thị trường đó là dạng tròn và vuông với mức công suất lớn. Sản phẩm được sản xuất 100% bằng công nghệ Châu Âu tiên tiến vì vậy đây là một sản phẩm có chất lượng cao. Là một sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài tuy nhiên giá thành của nó lại thấp hơn một số dòng sản phẩm hiện tại trong nước, quá tuyệt đúng không nào?

  ĐIỂM MẠNH SẢN PHẨM

  1.   Đèn Led downlight 9W MARCASITE 59526 Philips vẫn được thiết kế với tông màu trắng hiện đại, tinh tế. Ngoài ra, cấu tạo của đèn có tay đèn và domino điện nguồn.

  2.     Sản phẩm với tính thẩm mỹ rất cao, phạm vi chiếu sáng rộng và có góc chiếu tương đối giúp cho việc thiết kế, lắp đặt đơn giản hơn rất nhiều.

  3.     Sản phẩm được thiết kế và làm mới với độ dày mỏng hơn, giúp đèn đem lại tính thẩm mỹ cao hơn. Hơn thế nữa, đèn được thiết kế mới nhằm giúp người tiêu dùng dễ lựa chọn sản phẩm hơn.

  4.     Đèn Led downlight 9W MARCASITE 59526 Philips có mức công suất là 9W, đây là một mức công suất cao hơn một số dòng sản phẩm trong nước. Tuy vậy nhưng giá thành của nó vẫn ở một mức giá ưu đãi, hợp lý với túi tiền của người tiêu dùng.

  ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

  1.     Đèn Led downligh 9W MARCASITE 59526 Philips là mẫu đèn downlight tròn có 3 tông màu truyền thống bạn có thể thoải mái lựa chọn.

  2.     Sản phẩm rất dễ sử dụng, lắp đặt và tháo dỡ bạn chỉ cần một thao tác đơn giản đó là đấu điện vào là đèn có thể hoạt động.

  3.     Đèn Led downlight 9W MARCASITE 59526 Philips là một sản phẩm có giá trị cao về chất lượng cũng như nhiều mặt khác. Đây là một sản phẩm bạn có thể ứng dụng rộng rãi từ lĩnh vực dân dụng đến công nghiệp.

   

 • Đèn led âm trần 59524 MARCASITE 175 18W Philips

  349,000 261,750

  Đèn Led downlight 18W MARCASITE 59524 Philips là thế hệ tiếp theo của dòng đèn Led downlight DN024B Philips, tuy rằng sản phẩm cũ của chúng ta không xảy ra lỗi hay sự cố gì cả nhưng sự phát triển là điều bắt buộc và sản phẩm của chúng ta ra đời.Dòng sản phẩm MARCASITE Philips có 2 dạng vuông và tròn với mức công suất rộng và kích thước đa dạng giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Ngoài ra thì giá thành cũng được điều chỉnh lại hợp lý hơn, đôi khi nó còn thấp hơn nhiều dòng sản phẩm trong nước. Sản phẩm được nhập khẩu 100%  với công nghệ Châu Âu tiên tiến nhất giúp cho chất lượng sản phẩm đạt được giá trị sử dụng cao nhất.

  ĐIỂM MẠNH SẢN PHẨM

  1.  Đèn Led downlight 18W MARCASITE 59524 Philips có cấu tạo không quá đặt biệt vẫn là tông màu trắng truyền thống, tay đèn và domino điện nguồn.

  2.  Sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao, độ tỏa rộng cùng với đó là góc chiếu tương đối giúp cho việc thiết kế và bố trí trở nên đơn giản hơn.

  3.  Thiết bị đã được làm mới với độ dày mỏng hơn, đẹp hơn. Cùng với đó là một design mới để tạo thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

  4.  Đèn Led downlight 18W MARCASITE 59524 Philips có mức công suất 18W nhưng hơn hẳn những dòng sản phẩm trong nước, chưa kể tới là giá thành đã được down xuống mức giá ưu đãi nhất.

  Liên hệ để được hổ trợ và tư vấn

  Cty TNHH TMDV Thế Hệ Xanh

  Nhà phân phối chính thức đèn chiếu sáng Philips VN

  Hotline: 08.62947973-0903.860.223

 • Đèn led âm trần 59523 MARCASITE 150 14W Philips

  279,000 209,250

  Đèn Led downlight đường kính lớn 14W MARCASITE 59523 Philips là dòng thế hệ tiếp theo của dòng đèn Led của Philips, sự phát triển là điều bắt buộc và sản phẩm của chúng ta ra đời giúp người tiêu dùng, khách ha2ngf có thêm nhiều sự lựa chôn với giá thành cực kỳ cạnh tranh và kinh tế.

  Dòng sản phẩm MARCASITE Philips có 2 dạng vuông và tròn với mức công suất rộng và kích thước đa dạng giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Ngoài ra thì giá thành cũng được điều chỉnh lại hợp lý hơn, đôi khi nó còn thấp hơn nhiều dòng sản phẩm trong nước. Sản phẩm được nhập khẩu 100%  với công nghệ Châu Âu tiên tiến nhất giúp cho chất lượng sản phẩm đạt được giá trị sử dụng cao nhất.

  Ngoài ra, dòng sản phầm mới này với thiết kế dạng mỏng điện áp rộng, dễ dàng lắp đặt. độ sáng cao không có hiện tượng nhấp nháy. Siêu mỏng chĩ với 25mm, ánh sáng êm dịu bảo vệ mắt

Hỗ trợ trực tuyến