Thế hệ xanh

ĐÈN LED – PHILIPS LED MAS 11-50W/15-75W 24D/40D và MAS 20-100W 12D/24D/40D

Thông số kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến